Thursday, May 16, 2013

e-Time Table : Jadual Kelas KDC : B.A (KHAS) - 2013

Logo IPGKSM
Jadual Kelas KDC : B.A (KHAS) - 2013
26/05/2013 - 06/06/2013
  07:45 - 08:45  08:45 - 09:45   10:15 - 11:15  11:15 - 12:15  12:15 - 13:15   14:15 - 15:15  15:15 - 16:15   16:45 - 17:45  17:45 - 18:45   20:15 - 21:15  21:15 - 22:15  22:15 - 23:15  23:15 - 00:15
 PIK 2103
AMA
 PIK 2103
AMA
 EDC2102
ABI
 EDC2102
ABI
 EDC2102
ABI
 EDC2102
ABI
 EDC2102
ABI
  ISO 2101
AZI
 ISO 2101
AZI
        
 PIK 2103
AMI
 PIK 2103
AMI
 PIK 2103
AMI
 PIK 2103
AMI
 PIK 2103
AMI
 EDC2102
ABI
 EDC2102
ABI
  ISO 2101
AZI
 ISO 2101
AZI
        
 BAU2103
YUM
 BAU2103
YUM
 BAU2103
YUM
 BAU2103
YUM
 BAU2103
YUM
 EDC2102
NRI
 EDC2102
NRI
  ISO 2101
AZI
 ISO 2101
AZI
        
 BAB 2103
HIL
 BAB 2103
HIL
 BAB 2103
HIL
 BAB 2103
HIL
 BAB 2103
HIL
 PIK 2103
AMI
 PIK 2103
AMI
             
 EDC2102
NRI
 PIK 2103
AMA
 PIK 2103
AMA
 PIK 2103
AMA
 PIK 2103
AMA
 PIK 2103
AMA
 PIK 2103
AMA
             
                           
                           
  07:45 - 08:45  08:45 - 09:45   10:15 - 11:15  11:15 - 12:15  12:15 - 13:15   14:15 - 15:15  15:15 - 16:15   16:45 - 17:45  17:45 - 18:45   20:15 - 21:15  21:15 - 22:15  22:15 - 23:15  23:15 - 00:15
 EDC2103
HBZ
 EDC2103
HBZ
 EDC2103
HBZ
 EDC2103
HBZ
 BAU2103
YUM
 BAU2103
YUM
 BAU2103
YUM
  BAU2103
YUM
 BAU2103
YUM
        
 EDC2103
MSS
 EDC2103
MSS
 EDC2103
MSS
 EDC2103
MSS
 EDC2103
MSS
 EDC2103
HBZ
 EDC2103
HBZ
  EDC2103
HBZ
 EDC2103
HBZ
        
 BAU2103
YUM
 BAU2103
YUM
 BAU2103
YUM
 BAU2103
YUM
 BAU2103
YUM
 ISO 2101
AZI
 ISO 2101
AZI
  ISO 2101
AZI
 ISO 2101
AZI
        
 BAB 2103
HIL
 BAB 2103
HIL
 BAB 2103
HIL
 BAB 2103
HIL
 BAB 2103
HIL
   PIK 2103
AMI
  ISO 2101
AZI
 ISO 2101
AZI
        
 BAU2103
YUM
 BAU2103
YUM
 BAU2103
YUM
 BAU2103
YUM
 BAU2103
YUM
 BAB 2103
HIL
 BAB 2103
HIL
             
KodSubjek
 EDC2102 Falsafah dan Etika Guru
 ISO 2101 Olahraga
 PIK 2103 Pendidikan Al-Quran dan Jawi
 BAU2103 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab -1
 BAB 2103 Kemahiran Berbahasa Arab
 EDC2103 Psikologi Pendidikan
 
KodPensyarah
 ABI Azmi Bin Ibrahim
 AZI Azizo bin Awang
 AMA Abdul Aziz Mat Ail
 AMI A. Mazlam Bin Ibrahim
 
KodPensyarah
 NRI Nik Rosli Bin Ibrahim
 YUM Mohd Yusri Bin Mustafa
 HIL Hilmi Bin Hassan
 HBZ Hidzir Bin Zulkeple

DiCetak Pada : 17 May 2013

No comments:

Post a Comment